RPO WP Na Lata 2014 - 2020


Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby
Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności (LOLA)

Featured

Odbiór inwestycji

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 18 maja 2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Zagospodarowanie budynku  byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności”.

Featured

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

 

Featured

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego - zmiana sposobu użytkowania i wykonanie robót budowlanych w ramach planowanej inwestycji pn. "Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Featured

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla inwestycji pn.: "Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Featured

Przetarg - Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności

Ogłoszenie nr 613217-N-2017 z dnia 2017-11-08 r. Gmina Lipsk: Zmiana sposobu użytkowania i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji: pn. „Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Umowa o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności”

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. Gmina Lipsk podpisała z Samorządem Województwa Podlaskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie budynku  byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności”.

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@um.lipsk.wrotapodlasia.pl 

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: