PROW Na Lata 2014 - 2020


Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności (LOLA)

Zapytanie ofertowe

  Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 22.02.2018 r. na Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014 – 2020, pod adresem: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html zamieszczono Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności (LOLA)”

. Zadanie polega na budowie dwóch altan rekreacyjnych, wykonaniu utwardzenia terenu wokół altan, wykonaniu przyłącza elektrycznego ze skrzynką elektryczną i rozbiórce części utwardzenia terenu na działce o nr geod. 591, przy ul. Szkolnej 4 w Lipsku. Termin wykonania tych prac to 11.05.2018 r., natomiast termin składania ofert mija w dniu 09.03.2018 r. o godz. 10.00.

Burmistrz Lipska

Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: