PROW Na Lata 2014 - 2020


Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności (LOLA)

Przyznana pomoc na zagospodarowanie terenu przy "LOLA"

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 8 września 2017 r. podpisano z Samorządem Województwa Podlaskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności (LOLA)”

 

Całkowita wartość projektu to kwota 66.499,26 zł, zaś kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 to kwota 42.313 zł.

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem operacji jest budowa dwóch altan rekreacyjnych w celu udostępnienia mieszkańcom Lipska oraz turystom infrastruktury rekreacyjnej.

Burmistrz Lipska
Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: