PROW Na Lata 2014 - 2020


Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności (LOLA)

Podpisanie umowy na wykonanie zdania pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności (LOLA)”

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 17.05.2018 r. podpisano umowę na wykonanie zdania pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności (LOLA)”

 

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem operacji jest budowa dwóch altan rekreacyjnych w celu udostępnienia mieszkańcom Lipska oraz turystom infrastruktury rekreacyjnej.

Wykonawcą robót będzie firma

MAXBUD Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

Paweł Trochimowicz

ul. Stolarska 9,

16-315 Lipsk

Zadanie polega na budowie dwóch altan rekreacyjnych, wykonaniu utwardzenia terenu wokół altan, wykonaniu przyłącza elektrycznego ze skrzynką elektryczną i rozbiórce części utwardzenia terenu na działce o nr geod. 591, przy ul. Szkolnej 4 w Lipsku. Wartość robót po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia to 99.725,94 zł, natomiast dofinansowanie z PROW 2014 – 2020 wyniesie 42.313,00 zł. Termin wykonania tych prac to 19.07.2018 r.,

Burmistrz Lipska

Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: