PROW Na Lata 2014 - 2020


Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności (LOLA)

Końcowy odbiór inwestycji pn. "„Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności (LOLA)”

 

Burmistrz Lipska

informuje, że w dniu 19.07.2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności (LOLA)”

Wykonawcą robót była firma MAXBUD Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Paweł Trochimowicz z Lipska.

Wartość robót wyniosła 99.725,94 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z PROW 2014-2020 to 42.313,00 zł, tj. 63,63 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Operacja realizowana była w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i miała na celu udostępnienie mieszkańcom Lipska oraz turystom infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę dwóch altan rekreacyjnych.

Burmistrz Lipska
Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: