Polski Ład


Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102775 B

Featured

Podpisanie umowy z wykonawcą

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 5 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Lipsku podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102775 B”. Zadanie w 95 % kosztów kwalifikowanych, tj. 6.336.500,00 zł  jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość robót objętych projektem to 7.444.497,76 zł. Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego jest:

 

EKODROM Sp. z o.o.

ul. Mirabelki 25

16-300 Augustów

Burmistrz Lipska
Lech Łępicki

 

 

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@um.lipsk.wrotapodlasia.pl 

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: