Podpisanie umowy z wykonawcą

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 5 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Lipsku podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102775 B”. Zadanie w 95 % kosztów kwalifikowanych, tj. 6.336.500,00 zł  jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość robót objętych projektem to 7.444.497,76 zł. Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego jest: