Ewidencja i kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipsk