Urząd Miejski w Lipsku


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Featured

Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

  Szanowni Państwo,
  Z dniem 1 lipca 2021 r. rusza Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczy nie tylko budynków wielolokalowych oraz jednorodzinnych, lecz również lokali usługowych i budynków użyteczności publicznej. Każdy właściciel, czy zarządca budynku na złożenie deklaracji ma 12 miesięcy w przypadku źródeł uruchomionych przed 1 lipca. Z kolei w przypadku urządzeń uruchomionych po 1 lipca jest to 14 dni.

Deklaracje dostępne są pod adresem:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod poniższym adresem:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-ceeb

                                                                                                                                          Burmistrz Lipska
                                                                                                                                             Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: